(024) 3968 3355 / (028) 3890 8600
fitechvn@gmail.com
11111
Giải pháp nào cho hệ thống máy chấm công làm việc qua đêm?
Ca làm việc qua đêm là những ca làm việc được bắt đầu từ hôm trước và làm qua 0 giờ ngày hôm sau. Đối những đơn vị có những ...
Máy chấm công thẻ từ là gì? Nó hoạt động như thế nào?
Máy chấm công thẻ từ là loại máy chấm công dùng thẻ từ cảm ứng (RFID) để chấm công, thiết bị sẽ dựa vào mã số mà thiết bị đọc ...