(024) 3968 3355 / (028) 3890 8600
fitechvn@gmail.com
Máy chấm công thẻ từ là gì? Nó hoạt động như thế nào?
Máy chấm công thẻ từ là loại máy chấm công dùng thẻ từ cảm ứng (RFID) để chấm công, thiết bị sẽ dựa vào mã số mà thiết bị đọc ...
Hệ thống chấm công bằng thẻ cảm ứng cho doanh nghiệp
Hệ thống máy chấm công băng thẻ cảm ứng (hay còn gọi là thẻ từ) là hệ thống chấm công sử dụng thẻ RFID để xác định danh tính của ...