(024) 3968 3355 / (028) 3890 8600
fitechvn@gmail.com
Giải pháp quản lý công nhân cho công trường xây dựng.
Hiện nay các khu đại công trường xây dựng tại các thành phố lớn rất nhiều, các công trường do nhiều nhà thầu chính đảm nhận. Khối lượng công nhân ...