(024) 3968 3355 / (028) 3890 8600
fitechvn@gmail.com
Series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý chấm công WiseEye
Hướng dẫn sử dụng WiseEye On39: Xuất báo cáo chấm công
Xuất báo cáo chấm công là công việc phải làm hàng tháng, để xuất chấm công của từng nhân như: giờ ra, giờ về, đi sớm về muộn, số giờ ...
Hướng dẫn sử dụng WiseEye On39: Danh sách ký hiệu trên báo cáo chấm công
Chức năng này giúp chúng ta nắm rõ được các ký hiệu trên bảng báo cáo chấm công hàng tháng. Và những ký hiệu đó chúng ta có thể thay ...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công wise eye on 39: chọn ngày cuối tuần
Chức năng này cho phép bạn cài đặt những ngày cuối tuần. Tùy thuộc vào từng công ty sẽ quy định những ngày cuối tuần sẽ tính công khác so ...
Hướng dẫn sử dụng WiseEye On39: cấu hình thông số làm tròn
Chức năng này cho phép chúng ta làm tròn giờ làm việc của nhân viên để thuận tiện cho việc tính toán lương thưởng. Thời gian làm tròn có thể ...
Hướng dẫn sử dụng WiseEye On39: nhập thông tin nhân viên từ excel
Chức năng này giúp chúng ta nhập danh sách nhân viên của công ty vào cở sở dữ liệu thông qua file excel. Nó tiết kiệm thời gian cho chúng ...
Hướng dẫn sử dụng WiseEye On39: sửa dữ liệu chấm công
Chức năng này cho phép bạn sửa giờ chấm công của nhân viên trên phần . Bước 1 . Bạn chọn chấm công và báo biểu, chọn sửa giờ chấm công.Sau ...
Hướng dẫn sử dụng WiseEye On39: Xóa Dữ Liệu Chấm Công
Chức năng này cho phép bạn xóa dữ liệu chấm công của nhân viên trên phần mềm. Bước 1 . bạn vào mục chấm công và báo biểu chọn xóa dữ ...
Hướng dẫn sử dụng WiseEye On39: quản lý thông tin máy chấm công
Chức năng này cho phép chúng ta xem các thông tin trên máy chấm công như: tổng số nhân viên, số người quản lý, số lượt chấm công, địa chỉ ...
Hướng dẫn sử dụng WiseEye On39: khai báo lịch trình làm việc
Xem thêm: Máy chấm công vân taySau khi đã khai báo ca làm việc xong bạn tiếp tục khai báo lịch trình làm việc . Ở bước này bạn có ...
Hướng dẫn sử dụng WiseEye On39: Khai báo cách chọn giờ
Xem thêm: Máy chấm công vân tayKhai báo cách chọn giờ là mục khai báo giúp cho phần mềm có thể xác định các lần chấm công của nhân viên ...
Hướng dẫn sử dụng WiseEye On39: Khai báo ca làm việc
Xem thêm: Máy chấm công vân tayChức năng này cho phép bạn khai báo các khung giờ làm việc cho nhân viên trong công ty, trong đó còn có các ...
Hướng dẫn sử dụng WiseEye On39: cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu
Xem thêm: Máy chấm công vân tay Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công wiseEye on 39 Bước 1: Nhấp chuột phải vào biểu tượng SetupWiseEyeOn39.exe =>chọn OpenTải về phần mềm chấm ...