HN: 0977 989 639/ HCM:0936 232 639
kd01.techway@gmail.com

Software - Firmware

pham mem cham cong fta Phần mềm chấm công tự động FTA 2.2
FTA 2.2 là giải pháp quản lý chấm công được phát triển để nâng cao khả năng quản lý nhân sự trong các tổ chức sản xuất và cung cấp ...
Suprema BioStar cd Bộ cài phần mềm quản lý Suprema BioStar 1.8
Biostar là chương trình ứng dụng của Suprema viết dành cho các thiết bị điều khiển truy xuất của hãng Suprema.Giao diện thân thiện, hỗ trợ kết nối client - ...
giaodiệnphầnmềmwiseeyeon Bộ cài phần mềm chấm công wise eye on 39
Là bộ phần mềm chấm công viết trên nền tảng Microsoft dot net 2.0, phần mềm được sử dụng rộng rãi trong giới văn phòng. Phần mềm chấm công WiseEye ...