HN: 0977 989 639/ HCM:0936 232 639
kd01.techway@gmail.com

Công trình tiêu biểu

Các công trình Techway Việt Nam đã triển khai

Kenmec Group Lắp đặt hệ thống kiểm soát 21 cửa tại Kenmec Group – Cụm công nghiệp Thạch Thất (Hà Nội)
Kenmec Group là 1 tập đoàn đầu tư đa quốc gia dẫn đầu với 3 lĩnh vực chính là: Tự động hóa, điện tử và năng lượng sạch. Với quy ...